Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019


Η Alpha Products είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των ειδών εξοπλισμού αυτοκινήτων με παρουσία 26 ετών στην Ελληνική αγορά καθώς και σε άλλες αγορές του εξωτερικού με πρωταρχικό στόχο τη συνεχή ανάπτυξη, μέσα από ένα υγιές και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.
Στα πλαίσια ανάπτυξης και εξέλιξης της η Alpha Products, αναζητά να προσλάβει εξωτερικό πωλητή για τη περιοχή της Νοτίου Ελλάδος με έδρα την Αθήνα.
Απαιτούμενα προσόντα & δεξιότητες:
- Προϋπηρεσία 2-3 ετών στο χώρο των πωλήσεων.
- Πτυχίο ανωτέρας και ανωτάτης σχολής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν .
- Άριστη γνώση Η/Υ.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
- Πολύ καλή γνώση της αγοράς και του ανταγωνισμού.
- Οργανωτικό πνεύμα, μεθοδολογία πωλήσεων, κοινωνικότητα, προσαρμοστικότητα.
- Άριστη επικοινωνιακή και διαπραγματευτική δεξιότητα.
- Προσήλωση στους στόχους της εταιρίας και ανάληψη πρωτοβουλιών.
- Ομαδικό πνεύμα, εταιρική συνείδηση και πάθος για την επίτευξη των στόχων.
- Δίπλωμα οδήγησης.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Περιγραφή καθηκόντων:
- Διατήρηση και ανάπτυξη του υφιστάμενου πελατολογίου καθώς και ανάπτυξη  συνεργασιών με νέους πελάτες.
- Άριστη εκμάθηση των προϊόντων της εταιρείας.
- Συνεχής παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού.
-
Πιστή τήρηση των προγραμμάτων και των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης  (εμπορική πολιτική, πιστοδοτική πολιτική κ.λ.π.).  
- Τήρηση του προγράμματος επισκεψιμότητας, προετοιμασίας πριν την επίσκεψη, επίτευξη στόχων επίσκεψης, απολογισμός επίσκεψης.
- Επιμελής συμπλήρωση και έγκαιρη αποστολή των σχετικών εντύπων στη διεύθυνση του τμήματος πωλήσεων.

- Συνεχή παρακολούθηση και προσήλωση στην επίτευξη των στόχων.
- Συμμετοχή στα
Meeting του τμήματος πωλήσεων

Η εταιρία προσφέρει:
- Ικανοποιητικό μισθό αναλόγως των προσόντων
-
Bonus ανάλογο με την επίτευξη των στόχων
- Πλήρη ασφάλιση.
- Προοπτικές εξέλιξης σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Αποστολή Βιογραφικού:
Για να σας αξιολογήσουμε σχετικά με τη θέση του εξωτερικού πωλητή, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο
e-mail marketing@alphaproducts.gr
Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.